• darkblurbg

Samenwerken met professionals

Ons bedrijf focust zich op sportieve prestaties in binnen- en buitenland. We streven ernaar om de best mogelijke randvoorwaarden te creëren om maximaal te kunnen presteren met onze paarden. Topsport bedrijven vergt veel van mensen en de zorg voor de paarden is ongelofelijk belangrijk om überhaupt een sportieve rol van betekenis te kunnen spelen. De tomeloze inzet van onze vrijwilligers en medewerkers is essentieel maar ook het gebruik van de best mogelijke materialen speelt een hele belangrijke rol. 

GroeneRegio

We kunnen het niet alleen. Samen met partners die ons steunen is het voor onze stal mogelijk om uit te breiden, focus op prestaties te houden en onze bestaande en nieuwe klanten meer te bieden.

Vanuit die gedachte zijn wij een langdurig partnerschap aangegaan met GroeneRegio. Een bedrijf met Friese roots dat de productie van natuurlijke grondstoffen in Nederland verzorgt, stimuleert en verder weet te ontwikkelen. Het bedrijf maakt van natuurlijke grondstoffen (in samenwerking met internationale partners) nieuwe duurzame producten zoals natuurlijke woningisolatie, 'groene' plasticvervangers waar tal van producten van worden gemaakt (inzamelkratten, huisvuilcontainers etc.). Van het restproduct dat overblijft na deze productieprocessen wordt een bodembedding gemaakt die gezond(er) is voor hoefdieren, waaronder paarden. 

Ambities

GroeneRegio heeft de ambitie om in de toekomst haar afzetmarkt voor restproducten (bodembedding voor stallen) te vergroten. Tegelijkertijd zijn de aandeelhouders van GroeneRegio enthousiaste draf- en rensport liefhebbers die een langdurige samenwerking met ons zijn aangegaan om een win-win situatie met elkaar te creëren. 

We zijn hier natuurlijk ontzettend blij mee omdat dit partnerschap ons ook financieel in staat stelt de volgende stap te maken!

Voor meer informatie over onze partner op de website van groeneregio.frl.